Xét tuyển kết quả Học bạ THPT năm 2022

Xét tuyển kết quả Học bạ THPT năm 2022

 1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

  • Xét học bạ theo tổng điểm trung bình lớp 11 và HK1 lớp 12.

  Điểm xét tuyển = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3

  Điểm trung bình (TB) môn = (Điểm TB lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12 môn )/2.

  • Xét học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm học lớp 12.

  Điểm xét tuyển = ĐTB Môn 1 + ĐTB Môn 2 + ĐTB Môn 3

 3. Điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển: Tổng điểm tổ hợp ba (03) môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.
 4. Thời gian xét tuyển
  ·       Đợt 1: Từ 01/03 đến 30/03/2022

  ·       Đợt 3: Từ 01/05 đến 30/05/2022

  ·       Đợt 5: Từ 01/07 đến 15/07/2022

  ·       Đợt 7: Từ 01/08 đến 15/08/2022

  ·       Đợt 9: Từ 01/09 đến 30/09/2022

  ·       Đợt 2: Từ 01/04 đến 30/04/2022

  ·       Đợt 4: Từ 01/06 đến 30/06/2022

  ·       Đợt 6: Từ 16/07 đến 31/07/2022

  ·       Đợt 8: Từ 16/08 đến 31/08/2022

   

  CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KHÁC