Đại học Á Châu / Tập đoàn CMC

Tập đoàn Công nghệ CMC & Trường Đại học Á Châu

CMC

About The Event

Lễ ký kết Thỏa thuận đầu tư chiến lược giữa Tập đoàn Công nghệ CMC & Trường Đại học Á Châu

Location

CMC tower 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

CMC tower 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội