Xét điểm thi Đánh giá Năng lực 2022

Xét điểm thi Đánh giá Năng lực 2022

  1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
  2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
  3. Điều kiện và mức điểm nhận hồ sơ: Sau khi Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố kết quả thi, Trường Đại học Á Châu sẽ thông báo điều kiện và mức điểm nhận hồ sơ trên website của nhà trường.

CÁC PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KHÁC