Giới thiệu về trường Đại học Á Châu

Giới thiệu về trường Đại học Á Châu

Thành lập năm 2011, trường Đại học Á Châu (tên đầy đủ là Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu) là một trong hai trường đại học trong cả nước chuyên đào tạo cử nhân mỹ thuật công nghiệp hệ chính quy. Năm 2021, trường Đại học Á Châu đã có bước phát triển đột phá khi tiếp nhận đầu tư chiến lược từ Tập đoàn Công nghệ CMC.
Với sự bảo trợ của CMC, trường Đại học Á Châu sẽ được mở rộng, phát triển theo hướng đại học đa ngành, trong đó đặc biệt tập trung vào những ngành công nghệ và kỹ thuật mũi nhọn. Đại học Á Châu sẽ là đại học số, đại học thông minh (digital university) đầu tiên tại Việt Nam. Với khoản đầu tư hơn một nghìn tỉ đồng của giai đoạn một, Đại học Á Châu ưu tiên nâng cấp cơ sở vật chất, mở các ngành đào tạo mới, xây dựng đội ngũ giảng viên trình độ cao và hỗ trợ sinh viên giỏi.
Trường Đại học Á Châu là một môi trường học thuật tiên tiến, lấy người học làm trung tâm, gắn học với hành, giúp sinh viên trưởng thành nhanh qua thực tiễn, trở thành con người hành động và chủ thể của sáng tạo. Sinh viên của Trường có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu ở trong nước, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ,… Việc học tập tại Trường cũng mở ra cơ hội việc làm tại Tập đoàn CMC, Tập đoàn Samsung và các đối tác công nghệ toàn cầu của CMC.
Trường Đại học Á Châu đặt mục tiêu trở thành một đại học uy tín trên thế giới vào năm 2043 và góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực trình độ cao cho Việt Nam và thế giới trong CMCN 4.0.