Đại học Á Châu – Một thành viên của Tập đoàn công nghệ CMC

Chào mừng đến với trường Đại học Á Châu

Trường Đại học Á Châu (tên đầy đủ là Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu) được đầu tư bởi Tập đoàn CMC sẽ phát triển theo hướng đại học đa ngành, đại học số, đặt mục tiêu nằm trong Top đầu thế giới về một số ngành khoa học, công nghệ mới vào năm 2043.

TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC
7 NGÀNH VÀ 18 CHUYÊN NGÀNH

Danh sách sự kiện

CMC

Tập đoàn Công nghệ CMC & Trường Đại học Á Châu

Free

Lễ ký kết Thỏa thuận đầu tư chiến lược giữa Tập đoàn Công nghệ CMC & Trường Đại học Á Châu. Tầm nhìn - Sứ mệnh …

8:00 am - 6:00 pm
February 22, 2021
Việt Nam